Råd og vejledning om varmforzinkning:

Tykkelse af zinklag på svejse­sømme efter varm­forzinkning

Foreningen af Danske Varmforzinkere har udarbejdet dette info-blad for at vejlede om tykkelsen af de zinkbelægninger, der kan blive dannet på svejsesømme ved varmforzinkning. Baggrunden er, at der ofte stilles spørgsmål om, hvorfor svejsesømme på trods af planslibning har meget større zink-lagtykkelse og eventuelt også et andet udseende end zink-belægningen på de tilgrænsende ståloverflader. Spørgsmålene stilles især for stålkonstruktioner, hvor udseendet er væsentlig, som f.eks. ståltrapper, rækværker m.v. Tilsatsmaterialerne, der anvendes ved svejsning omfatter forskellige legeringselementer, hvoraf specielt siliciumindholdet er årsag til dannelsen af tykke zinklag. Indholdet af silicium, der tilsættes for at binde ilt og forbedre smeltens flydeegenskaber under svejseprocessen, er typisk 0,1-0,5% højere end i stålet, der svejses.

Undersøgelse

Undersøgelsen er udført på rørprøver af stål med 0,01 og 0,20 vægt% silicium, der er svejset med forskellige tilsatsmaterialer. Svejsningerne er udført af certificerede svejsere ifølge de af fabrikanten afgivne svejsedata, og omfatter både elektrodesvejsning og co-svejsning. Efter svejsning er overvulsten fjernet ved slibning, så svejsesømmens overflade er glat og i plan med de tilstødende røroverflader. Der er fremstillet 2 prøver af hver kombination af rørmateriale og tilsatsmateriale, der er varmforzinket ved 455°C i et normalt procesforløb ved følgende dyppetider: A: 5 minutter i zink-smelten B: 15 minutter i zinksmelten.

Prøverne er efterfølgende undersøgt visuelt og ved tykkelsesmåling, og resultaterne er gengivet i omstående tabel. Andre svejseparametre end de refererede kan indvirke på resultaterne, der derfor kun må betragtes som vejledende. I tvivlstilfælde anbefales procedureprøvning omfattende varmforzinkning.

Fotos viser overfladerne på to prøver efter varmforzinkning
Fotos viser overfladerne på to prøver efter varmforzinkning. På den ene prøve er der ingen overtykkelse af zink på svejsesømmen, på den anden prøve er overtykkelsen tydelig. Herunder ses nærbillede af svejsesømmene.

Vejledning om zinklagtykkelser på svejsesømme efter varmforzinkning
Tabellen angiver den overtykkelse, der dannes på svejsesømmene, i forhold til zinklagtykkelsen på røroverfladerne

S = Stor overtykkelse af zink på svejsninger efter varmforzinkning
M = Middel overtykkelse af zink på svejsninger efter varmforzinkning
I = Ingen eller næsten ingen overtykkelse af zink på svejsninger efter varmforzinkning

Fabrikat/
Leverandør
TypeNavnGas

Godst. 3,6 mm
Si-indhold 0,01%

Dyppetid

Godst. 3,6 mm
Si-indhold 0,20%

Dyppetid

Godst. 10 mm
Si-indhold 0,01%

Dyppetid

Godst. 10 mm
Si- indhold 0,20%

Dyppetid

CO₂82/185 min.15 min.5 min.15 min.5 min.15 min.5 min.15 min.
SAF-OrlikonRørtrådSafdual 122XMSMMMSMS
SAF-OrlikonRørtrådSafdual 122XISIMIIIM
SAF-OrlikonRørtrådSafdual 116AXMSMMISMS
SAF-OrlikonRørtrådFluxofl 13, 1.0XMSMMISIM
SAF-OrlikonRørtrådFluxofl 13, 1.2XISIMMMIS
ESABRørtrådOK 14.05, 1.0XMSIIIIMS
ESABRørtrådOK 14.05, 1.2XIMIMIMIM
ESABRørtrådOK 15.17, 1.2XMMIIIIII
SCS Industri HyundaiRørtrådSupercored 81-K2 1.2XMMISIMII
SCS Industri HyundaiRørtrådSupercored 81-K2 1.2XIMIIIMIM
SCS Industri HyundaiRørtrådSupercored 71 1.2XMSMMMSMS
SCS Industri HyundaiRørtrådSupercored 71 1.2XMSMMMSMS
V. LøwenerRørtrådFilarc PZ 6113XMMMMMSMS
SAF-OrlikonElektrodeSafex GTI, 3,25MMIIIIMS
SAF-OrlikonElektrodeSafex GTI, 2,5MIIIIIII
ESABElektrodeOK 46.00, 3,25IMIIIIIM
ESABElektrodeOK 46.00, 2,5IIIMMMMS
SCS IndustriElektrodePhoenix BlauMIIIIIIM
MigatronicMassivtrådGalawire 0,8XIMIMMSMS
ESABMassivtrådOK 12,51, 1,0XMSMMMSMI
ESABMassivtrådOK 12,51, 1,0XMSMMMSMS
SCS IndustriMassivtrådUnion K40, 1,0XIIIIISMS
V. LøwenerMassivtrådTD-MAK 10 1,0XMSMMMMMS

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Trippel A i mere end 3 år
Medlem af

Nordic Galvanizers