Gode råd og varme tips om varm­forzinkning

Send din forespørgsel til os

Som regel foregår en varmforzinkning problemfrit, men hvis emnet ikke er velegnet til varmforzinkning, kan det give forskellige afvigelser. I det følgende ses først tre vigtige grundregler vedrørende varmforzinkning, som skal tages i betragtning før indlevering af emner til varmforzinkning. Længere nede ses links til downloads af forskellige informationsfiler om varmforzinkning.

Tre grundregler vedrørende varmforzinkning

Grundregel 1: Ikke alt stål er egnet til varmforzinkning.

Det er primært indholdet af silicium (Si), som har betydning for om stålet er egnet og som har betydning for zinklagets tykkelse. Når du køber stål, så sørg for at leverandøren ved, at stålet skal være egnet til varmforzinkning eller få eventuelt et certifikat på det. Se mere om dette længere nede.

Grundregel 2: Der skal være de nødvendige huller i stålemnet.

Før dypningen i zinksmelten skal emnet ophænges i ståltråd eller krog. Der kræves derfor som oftest ekstra huller, som emnerne kan ophænges i. Under dypningen skal der desuden være gennemtræk for zink og luft overalt i emnet, så zinken uhindret kunne løbe (ud) af emnet, og eventuelle luftlommer ikke forhindrer emnet i at kunne synke ned i zinksmelten. Det er derfor ofte nødvendigt at bore ekstra huller af hensyn til varmforzinkningen.

BEMÆRK! VIGTIGT! SIKKERHEDSFARE!
Der skal altid være hul ind til et hulrum, ellers kan emnet eksplodere i gryden. Indvendige gennemløbshuller fra hulrum til hulrum skal derfor kunne kontrolleres udefra ved hjælp af et såkaldt kontrolhul på minimum 4 mm. Samtidigt skal det fremgå tydeligt på jeres rekvisition, at der er boret indvendige huller. Bemærk også, at overlapssvejsninger skal fuldsvejses og forsynes med hul, hvis det indestængte areal er mere end 70 cm².

Grundregel 3: Overfladen på stålemnet skal kunne afsyres fuldstændigt.

Et stål-emne, som skal varmforzinkes, skal være kemisk helt rent, for at kunne reagere med zinksmelten. Stål-emnet skal derfor afsyres inden dypning i zinksmelten. Hvis emnet ikke kan rengøres helt under afsyringen, kan det give en række forskellige uønskede afvigelser.
Syren kan fjerne almindelig rust på emnet, men gravrust, maling og lak kan syren ikke fjerne. Kraftig svejseslagger og kraftig glødeskal kan heller ikke altid fjernes helt og kan derfor medføre nogle uønskede afvigelser. Nogle typer olier, fedt, svejsespray og mærkefarver fjernes til tider heller ikke i et almindeligt procesforløb. Sørg derfor for at emnet er konstrueret i “rent” materiale eller er rengjort inden indlevering til varmforzinkning.

Downloads af informationsblade

Allerede på tegnebordet bør det undersøges hvilke krav, der stilles til stålets beskaffenhed og til emnets udformning for at sikre, at emnet kan blive varmforzinket som ønsket. I det følgende kan findes hjælp til at stille de rigtige spørgsmål og få de rigtige svar.

Hvilket stål er egnet til varmforzinkning?

Når man indkøber stål til varmforzinkning, er det det vigtigt at angive, at stålet skal være egnet til varmforzinkning. Noget stål er uegnet til varmforzinkning og forskellige ståltyper giver forskellige zink-lagtykkelser med forskellig holdbarhed og udseende. Læs mere om det ved at følge linket.

Valg af stål til varmforzinkning

Hvordan skal emnet udformes og konstrueres?

Der er mange ting, som der skal tages hensyn til, for at et stål-emne er korrekt udformet til varmforzinkning. En dårlig udformning kan medføre, at emnet ikke kan varmforzinkes eller det kan medføre en række forskellige uønskede afvigelser, som skal efterbearbejdes. Læs mere om det ved at følge linkene.

Klargøring af emner til varmforzinkning

Tips til bedste varmforzinkningsresultat

Zinklag på svejsesøm

Hvad er kravene til korrosionsbeskyttelsen?

Hvad betyder eksempelvis korrosionskategori C3 eller C5 i forhold til varmforzinkning? Hvilket zink-lagtykkelse skal der være på emnet? Læs mere om det ved at følge linket.

Varmforzinkning og korrosionskategorier

Hvordan undgås hvidrust?

Hvidrust er hvide, melagtige og løse korrosionsprodukter, som især kan dannes på nyforzinkede flader, og som man ofte gerne vil undgå.

Hvidrust - hvorfor dannes det ? Hvordan undgås det ?

Reparation af skader i zinkbelægninger

I forbindelse med udførelse af varmforzinkning og brug af varmforzinket stål vil der uundgåeligt opstå behov for reparation af skader i zinkbelægningerne, så korrosionsbeskyttelse og udseende – hvor dette har betydning – bevares bedst muligt. Læs mere her.


Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Trippel A i mere end 3 år
Medlem af

Nordic Galvanizers