Råd og vejledning om varmforzinkning:

Klargøring af jern- og stålemner til varmforzinkning

Stålemnernes overflader er oftest belagt med glødeskal og eventuelt rust. Disse belægninger fjernes sammen med syre og vandopløselige salte ved den bejdsning i fortyndet syre, der går forud for flusning og dypning i zinksmelten i et normalt procesforløb ved varmforzinkning.

Overfladerne kan desuden have en lang række andre forureninger eller belægninger, som maling og lak, olie, fedt, svejseslagge eller svejsesprøjt, der ikke fjernes i et normalt procesforløb. Sådanne belægninger eller forureninger forudsættes fjernet inden indlevering af stålet, hvis der ikke på forhånd er truffet aftale om afrensning med varmforzinkningsvirksomheden.

Der bør også træffes forhåndsaftale ved indlevering af stål med gamle zinkbelægninger, da fjernelse er forbundet med ekstra omkostninger. Stål med særlig svær rust (gravrust), maling, lak og diverse mærkefarver skal afrenses ved sandblæsning eller anden mekanisk afrensning, hvilket også er forbundet med ekstra omkostninger.

I Nordic Galvanizers/FDV Erfa’s leveringsbetingelser er der taget forbehold mod fejl i zinkbelægningen, såfremt der ikke på forhånd er aftalt afrensning af urenheder eller belægninger ud over rust og glødeskal. Dansk Standard DS/EN ISO 1461:2009 angiver, at køber over for varmforzinkningsvirksomheden skal oplyse om særlige krav til forbehandlingen. Det vil sige, at køber skal oplyse om særlige behandlinger, der er nødvendige, for at afrense belægninger og urenheder, der ikke fjernes ved bejdsningen i et normalt procesforløb ved varmforzinkning.

Støbegods stiller også særlige krav til forbehandlingen ved varmforzinkning. Årsagen er, at støbegodsets indhold af grafit ikke opløses af bejdsesyren, men ligger tilbage på støbegodsets overflade efter en normal udført bejdsning, hvilket kan resultere i pletter uden zinkbelægning. I stedet for bejdsningen afrenses støbegods derfor ved en kraftig sandblæsning umiddelbart inden flusning og varmforzinkning. Der anvendes eventuelt en kortvarig dypning i bejdsesyren, hvis godset ikke kan varmforzinkes umiddelbart efter sandblæsningen.

Højstyrkestål (stål med brudstyrke over 1000 N/mm²) medfører risiko for brintskørhed, hvis det afrenses ved bejdsning i det normale procesforløb. Afrensningen kan også her foretages ved sandblæsning, der umiddelbart efterfølges af flusning (kortvarig) og dypning i zinksmelten, men behandlingen bør på forhånd aftales med varmforzinkningsvirksomheden.

Klargøring af stål til varmforzinkning

Udføres af varmforzinkerUdføres før levering til varmforzinker
GenereltEfter aftale (beregnes ekstra)
Fjerne rust og glødeskal×
Fjerne gammelt zinklag eller særligt svær rust×
Fjerne maling og lak×
Sandblæse støbegods eller højstyrkestål×
Fjerne olie og fedt×
Fjerne grater og lign.×
Fjerne svejseslagge og svejsesprøjt×
Bore udluftningshuller××
Afdække flader, der ikke ønskes zinkbelagt×
Oprense gevind×

Maling og andre overfladebelægninger

 • Undgå at anvende maling som mærkefarve på konstruktionsdele. I stedet kan anvendes indhamrede mærker eller løse mærkeskilte, der bindes med ståltråd. Eventuelt kan kridtmærkning benyttes.
 • Undgå at påsvejse malede og lakerede dele i en ellers umalet konstruktion. Varmforzinkningsvirksomheden kan da blive nødt til at behandle hele konstruktionen som om den er malet.
 • Sandblæsning kan anvendes til fjernelse af alle typer maling, også på større arealer.
 • Slibning eller flammerensning (med bruse brænder eller flerdysebrænder) anvendes fortrinsvis til mindre områder.
 • Malingsfjernere kan anvendes til mindre malede og lakerede områder, men er ikke lige effektive til alle malingstyper.

En hyppigt forekommende fejl på varmforzinkede emner.
En hyppigt forekommende fejl på varmforzinkede emner. Mangelfuld afrensning af svejseslagge før varmforzinkning.

Olie og fedt

 • Det er vigtigt, at olie og køle-smøremidler, der bruges ved stålets forarbejdning, kan afrenses af de vandige affedtningsmidler, der anvendes ved stålemnernes forbehandling før varmforzinkning. Det er vigtigt, at smøremidlerne ikke indeholder silicone, men det kan anbefales, at konsultere varmforzinkeren, da denne ofte har kendskab til, hvilke midler, der kan afrenses.
 • Olie eller fedtforurening kan, alt efter omfang, afrenses med opløsningsmidler, affedtere eller varmt vand tilsat affedtningsmidler, men hvis særlig afrensning er påkrævet, bør det i alle tilfælde aftales med varmforzinkeren.

Svejseslagge

 • Svejseslagge og svejsesprøjt forudsættes fjernet i forbindelse med svejsningen. Rensning kan foretages med slaggehammer, nålepistol eller slibning. Vær især opmærksom på rensningen af kratere ved svejsestrengens afslutninger.
 • Svejsning med beskyttelsesgas (MIG, TIG, C0₂) kan efterlade en tynd oxidhinde efter svejsesømmen, som kan være vanskelig at fjerne ved bejdsning. Det anbefales derfor at rense sømmen, f.eks. med stålbørste.

Anden klargøring

Et godt resultat ved varmforzinkning forudsætter, at grater og kanter, f.eks ved borede huller ved klippekanter m.v., er fjernet før indlevering af stål til varmforzinkning. Lukkede hulrum skal, på grund af eksplosionsfaren under varmforzinkningen, have tilstrækkelige store udluftnings- og gennemstrømningshuller. Hullerne skal være så store som muligt og skal placeres i hulrummets top og bund, ved den orientering emnet har under varmforzinkningen. Hullernes placering bør aftales med varmforzinkeren og kan bores inden indlevering af stålet - eller kan bores af varmforzinkeren efter aftale. I f.eks. rørkonstruktioner vil det ofte være hensigtsmæssigt at lave hullerne inden sammensvejsning.

Varmforzinkeren kan efter aftale også foretage oprensning af gevind efter varmforzinkning.

Vejledende størrelse af udluftnings- og gennemstrømningshuller i rør- og stålkonstruktioner.

Gælder for godstykkelse 0-15 mm og længde 0-3000 mm.

Dimension (mm)Afløbshuller (mm)Udluftningshul diameter (mm)
0-2588
25-401010
40-601515
60-802015
80-1003020
100-1505030
150-2008050
200-30010060
 • Ved godstykkelser over 15 mm anvendes samme hulstør relse for både udluftning og afløb.
 • Ved længde 3000-8000 mm øges hulstørrelse med 50%.
 • Ved længde over 8000 mm øges hulstørrelse med 75%.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Trippel A i mere end 3 år
Medlem af

Nordic Galvanizers