"Varmforzinkning med hjælpsomhed og grundighed"

Råd om varmforzinkning

Tre grundregler om varmforzinkning / galvanisering. Rekvirer information om varmforzinkning / galvanisering.

Ved varmforzinkning (galvanisering) af et stålemne opnås en stærk zinkbelægning, der er meget modstands-dygtig overfor korrosion. I processen skal emnet afsyres fuldstændigt og dyppes i flydende zink. Som regel foregår en varmforzinkning problemfrit, men hvis emnet ikke er velegnet til varmforzinkning kan det give forskellige afvigelser. Nedenstående er vigtige grundregler ved indlevering af emner til varmforzinkning, men de dækker ikke alt, der kan være værd at vide. Ved tvivl, så spørg os eller rekvirer infoblade om f.eks. stålvalg, klargøring, korrosionskategorier, hvidrust, egnede hjælpematerialer eller reparation på zink.

REGEL 1: Ikke alt stål er egnet til varmforzinkning.

Du kan rekvirere infobladet ”Valg af stål til varmforzinkning” (5 sider). Det er primært indholdet af silicium (Si), som har betydning for om stålet er egnet og som har betydning for zinklagets tykkelse. Ofte vælges aluminiums-beroliget stål med max. Si på 0,02 vægt %, hvilket giver relativ blanke overflader. Når du køber stål, så sørg for at leverandøren ved, at stålet skal være egnet, eller få eventuelt et certifikat herpå.

REGEL 2: Der skal være de nødvendige huller i stålemnet.

Under dypningen i zinksmelten skal emnet ophænges, så der er gennemtræk for zink og luft overalt i emnet. Zinken skal uhindret kunne løbe af emnet, og luftlommer kan forhindre emnet i at synke i zinksmelten. Det er derfor ofte nødvendigt at bore ekstra huller af hensyn til varmforzinkningen – såkaldte gennemløbshuller og udluftningshuller. Følgende er vejledende for, hvor store hullerne bør være i rør og lignende:

 

Mindste gennemløbshul: Mindste udluftningshul: Mindste hul:
1/3 af rørets diameter 1/4 af rørets diameter 8 mm

 

Hullerne må meget gerne være større, da store huller generelt sikrer det bedste resultat. Emnerne ophænges oftest så lodret (skråt) som muligt, og der skal være hul i et hulrums øverste og nederste punkt. Emnerne ophænges som standard i ståltråd, så der skal også være gennemgående huller, øjer, eller anden mulighed for at fastgøre ståltråden i emnet (vedrørende emnestørrelse, så bemærk at gryden er 6,5 x 1,5 x 2,5 m (LxBxH)).

Sikkerhedsfare!

Helt lukkede hulrum kan få emnet til at eksplodere, så der skal altid være hul ind til et hulrum. Indvendige gennemløbhuller fra hulrum til hulrum skal derfor kunne kontrolleres udefra ved hjælp af et såkaldt kontrolhul på minimum 4 mm. Samtidigt skal det fremgå tydeligt på jeres rekvisition, at der er boret indvendige huller. Bemærk også, at overlapssvejsninger skal fuldsvejses og forsynes med hul, hvis det indestængte areal er mere end 70 cm2.

REGEL 3: Overfladen på stålemnet skal kunne afsyres fuldstændigt.

Emnet afsyres inden varmforzinkning, da emnet skal være kemisk helt rent for at kunne reagere med zinken. Syren kan fjerne almindelig rust, men gravrust, maling, lak, olie, fedt, svejseslagger, kraftig glødeskal og nogle typer svejsespray og mærkefarver fjernes til tider ikke i et almindeligt procesforløb. Herved kan der opstå afvigelser i zinkoverfladen. Sørg derfor for at emnet er konstrueret i ”rent” materiale eller er rengjort inden indlevering til varmforzinkning. Rekvirer eventuelt infobladet ”Klargøring af jern- og stålemner til varmforzinkning” (2 sider) eller ”Egnede hjælpemidler” (1 side).